Plativoo / Blogovi

Blogovi

PlativooEMBEDDED - e-wallet na steroidima

Prema Wikipedia, pojam „Digitalni novčanik“, takođe poznat i kao „e-novčanik“ odnosi se na elektronski uređaj, online uslugu ili softverski program koji omogućava jednoj strani da napravi elektronsku transakciju

02.11.2020 09:04

Plativoo – esencija fintech-a

Fintech je termin koji se koristi za opisivanje finansijske tehnologije, industrije koja obuhvata bilo koju vrstu tehnologije u finansijskim uslugama

01.11.2020 11:13