Plativoo / Da li je Plativoo CRM za JKP i ostale kompanije koje izdaju mesečne račune?

Da li je Plativoo CRM za JKP i ostale kompanije koje izdaju mesečne račune?

Mogu li se aktivnosti vezane za korisnike obavljati na lakši način?

Šta je CRM? CRM - "Customer Relationship Management" je način da sve što ima veze sa vašim mušterijama - kontakti, istorija aktivnosti, plaćanja... držite organizovano, na jednom mestu i budete u mogućnosti da sa tog mesta izvedete određene akcije ili dobijete određene informacije na osnovu zadatih kriterijuma.

Šta mogu kompanije kroz CRM?

Na primer, recimo da određeni vodovod ima 10.000 priključaka - potrošača. Putem CRM-a i analitike biste mogli da dobijete podatak koji segment potrošača obično kasni sa plaćanjem. Malo je verovatno da su to penzioneri dok je više verovatno da bi to bili zaboravni dvadeseto-tridesetogodišnjaci koji nemaju naviku da račune plaćaju na vreme a posebno nemaju naviku da stoje u redovima ispred šaltera - a takvih je sve više. Pomoću analitike koju CRM pruža mogli biste prvo da dobijete ovaj podatak o segmentu potrošača. Potom biste mogli da odlučite kako da unapredite plaćanje tog dela potrošača. Pošto CRM sadrži dobar deo njihovih podataka, mogli biste da ih "targetirate" na bilo kojem medijumu - telefonu, mailu, facebook-u, instagramu, viberu. Uz pomoć CRM-a do celog segmenta potrošača se sad može dopreti na klik. Vodovod bi mogao da plasira promotivni video sa emotivnom porukom da iza distribucije vode koja svojim korisnicima donosi život i sreću, takođe stoje ljudi koji vredno rade i čiji prihodi zavise od brzine plaćenih računa. Ovo bi bio samo jedan od načina kako bi vodovod mogao da pristupi unapređenju brzine naplate računa. Čest argument protiv unapređenja odnosa i analitike korisnika putem CRM-a je da su korisnici mahom penzioneri i da za njih nije potrebno uvoditi takve sisteme. Taj argument je prilično "kratkovid" jer dolaze nove generacije, mada današnji penzioneri možda čak i više koriste viber od svojih naslednika uz standardno "pošalji mi još jednu sliku unučeta".

Šta mogu korisnici kroz CRM?

Sa druge strane korisnici bi putem CRM-a mogli da obavljaju dobar deo aktivnosti vezanih za preduzeće koje sada uglavnom obavljaju putem šaltera i telefona. To mogu biti prijave kvarova, pitanja, plaćanje računa, promena vlasnika priključka... Sve ove aktivnosti su bitna metrika preduzeća koja se kroz sadašnje sisteme ne meri a samim tim ne može ni da se optimizuje. Uz CRM sistem dobar menadžer bi imao odličan alat da optimizuje rad preduzeća. Pak bez CRM-a čak i najbolji menadžeri se često osećaju kao da love u mutnom i krpe rupe u poslovanju umesto da rade na strategiji i ciljevima preduzeća.

Da li je Plativoo CRM?

Da li je Plativoo CRM za JKP i ostale kompanije koje izdaju mesečne račune? Plativoo je osmišljen kao alat koji je tu da olakša korisnicima da prime i plate račune što će uticati na povećanje brzine naplate računa. Ipak po načinu na koji funkcioniše i po tome koje sve podatke o korisnicima može pružiti menadžerskom timu kroz analitiku i bazu podataka o korisnicima, Plativoo je apsolutno sposoban da bude CRM i time menadžerima i zaposlenima u kompaniji olakša život.