Plativoo / PlativooEMBEDDED - e-wallet na steroidima

PlativooEMBEDDED - e-wallet na steroidima

Prema Wikipedia, pojam „Digitalni novčanik“, takođe poznat i kao „e-novčanik“ odnosi se na elektronski uređaj, online uslugu ili softverski program koji omogućava jednoj strani da napravi elektronsku transakciju

To može uključivati kupovinu predmeta putem računara ili korišćenje pametnog telefona za kupovinu stvari u prodavnici. Digitalni novčanici su ne samo lakši za upotrebu u nekim slučajevima, već se takođe smatraju sigurnijim od tradicionalnih novčanika.

Kako radi e-novčanik

E-novčanik najčešće dolazi u obliku aplikacije za mobilni telefon, ali se takođe može koristiti i u raznim drugim formatima, poput fizičkog uređaja. Verzija digitalnog novčanika sa aplikacijom za pametni telefon danas je ubedljivo najpopularnija zbog svoje fleksibilnosti i mobilnosti. Da biste mogli da koristite svoj e-novčanik, pre same upotrebe morate da uradite dve stvari: morate da prebacite sredstva u svoj e-novčanik i da pronađete mesto na kom uopšte i možete da koristite svoj e-novčanik.

Dakle, ako želite da koristite svoj e-novčanik on ne sme da bude prazan jer ako je prazan onda vredi i kao običan novčanik. U retkim slučajevima e-novčanik je povezan sa bankarskim tekućim računom pa ako želite da ga „napunite“ to ćete morati da uradite ručno, odnosno moraćete na neki način sredstva sa tekućeg računa da prebacite u svoj e-novčanik.

Jednom kada napunite svoj e-novčanik, spremni ste da krenete u kupovinu. E sada, da biste mogli da trošite sredstva iz svog e-novčanika, morate da nađete prodajno mesto, offline ili online, koje je kompatibilno sa vašim e-novčanikom, odnosno koje može da prihvati transakciju iz vašeg e-novčanika i da vam u zamenu da željenu robu ili usluge. U zavisnosti od popularnosti e-novčanika koji ste odabrali lakše ćete ili teže naći prodajno mesto gde možete da koristite sredstva koja ste pohranili u svoj e-novčanik. Ovde je problem što prodajno mesto mora da implementira tehničku podršku za svaki e-novčanik posebno, što može značajno da uveća troškove prodajnog mesta.

Neki e-novčanici mogu da skladište i platne kartice koje onda mogu da se koriste za plaćanje roba ili usluga, međutim iza ovakvog načina korišćenja e-novčanika stoji obična kartičarska transakcija, sa svim troškovima koji nisu mali.

Iz prethodnog možemo da uočimo dva problema: održavanje sredstava u e-novčaniku ako nije povezan sa tekućim računom u banci mora da se radi ručno i pronalaženje mesta kompatibilnog za e-novčanikom koji smo odabrali na kom bismo u stvari i mogli da kupimo neku robu ili uslugu.

Kada bismo samo tekući račun u banci mogli da pretvorimo u e-novčanik!?

PlativooEMBEDDED

PlativooEMBEDDED radi upravo to – pretvara vašu e(m) bank aplikaciju u e-novčanik i to je svakako rešenje prvog gore opisanog problema.

PlativooEMBEDED omogućava i trećim stranama, kao što su web aplikacije, mobilne aplikacije e(m)-bank aplikacije, povezivanje na PlativooAPI i omogućava im punu međusobnu komunikaciju u vidu slanja/primanja strukturiranih platnih formi. PlativooEMBEDDED Šta to konkretno znači? Jednostavniji primer bi bio npr. slanje mesečnih računa za komunalije. Komunalno preduzeće koristiće Plativoo za slanje računa koji onda pomoću PlativooEMBEDDED tehnologije može da bude isporučen direktno u vašu e(m)-bank aplikaciju. Na osnovu dostavljenog računa sve što je potrebno jeste da napravite nalog za plaćanje i da ga verifikujete, PlativooEMBEDDED vraća informacije o transakciji u Plativoo i veže ih za račun, koji onda ostaje u vašoj arhivi zauvek.

Napredniji primer bi bio web šop koji se povezao na PlativooAPI. Scenario bi bio sledeći – dodali ste nekoliko stavki u vašu korpu, birate plaćanje pomoću Plativoo-a koji će vašu korpu konvertovati u – predračun. Predračun ćete pomoću PlativooEMBEDDED tehnologije dobiti u svoju e(m)-bank aplikaciju, gde ćete kao i u prethodnom slučaju napraviti nalog za plaćanje i verifikovati ga. PlativooEMBEDDED vraća informacije o transakciji u Plativoo i veže ih u predračun a vi sa web šopa nakon izvršene transakcije samo treba da proverite vraćenu informaciju o transakciji i zaključite kupovinu.

Na ovaj način bi se rešio i drugi problem kompatibilnost platnog mesta sa različitim e-novčanicima. Platno mesto bi moralo da bude kompatibilno samo sa Plativoo-m.