B2B


Da biste dobili više informacija o uslovima i postojećim modelima saradnje između Plativoo-a i kompanija* koje izdaju mesečne račune i Plativoo-a i banaka, molimo vas posetite jednu od dve stranice.

*Kompanija - svaka kompanija koja izdaje veći broj računa na mesečnom novu.

Vrednost koju Plativoo aplikacija donosi svojim korisnicima i partnerima počiva na dobroj saradnji sa JKP i drugim preduzećima koje izdaju mesečne račune sa jedne strane i na saradnji sa bankama sa druge strane. Zato ovom segmentu poslovanja pridajemo veliku važnost i pažnju.