Plativoo / Skoro polovina 70-ogodišnjaka u Srbiji svakodnevno koristi internet

Skoro polovina 70-ogodišnjaka u Srbiji svakodnevno koristi internet

Iako se mlađa populacija često na našim prostorima smatra glavnim konzumentom savremenih tehnologija, rezultati istraživanja pokazuju da i starije generacije ipak idu u korak s trendovima današnjice. Istina je da inovacije nailaze na otpor jer su nam nepoznanica, ali one promene koje olakšavaju svakodnevnicu vrlo brzo usvajamo i u starijoj dobi.

Studija o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji tokom 2019. godine, koju je ove godine objavio Republički zavod za statistiku, pokazuje da skoro polovina ispitanika starosti između 65 i 75 godina svakodnevno koristi internet, od čega čak 85% koristi internet više puta u toku dana. Potreba za povezanošću sa bližnjima dovela je do visoke upotrebe aplikacija za besplatne pozive, razmenu poruka i video pozive, zbog kojih su i stariji sugrađani bili spremni na usvajanje novih veština.

Upotreba interneta

Jedna od svakodnevnih obaveza u vođenju domaćinstva za koju je digitalizacija korisna i starijima, svakako je i upravljanje mesečnim računima.

„Rezultati digitalizacije i modernizacije najbrže se primete među mlađom populacijom koja ih sada već intuitivno prihvata i primenjuje. Ali mnogi zbog toga zanemaruju volju i potencijal za usvajanje novina koji imaju stariji sugrađani, ukoliko im na adekvatan način ukažemo na prednosti koje time dobijaju. Nama je posebno drago kada uspemo da uverimo i najstarije, jer oni posle toga postaju najzadovoljniji korisnici“ komentariše Đorđe Cvetković, kreator aplikacije Plativoo.

Kada je reč o komunikaciji sa javnom administracijom, istraživanje je pokazalo da na tom polju građani internet još uvek najviše koriste radi pukog pronalaženja informacija, te da su razmene dokumenata i druge naprednije funkcionalnosti javne administracije, oblast u kojoj svakako ima prostora za digitalna unapređenja.