Plativoo / Politika privatnosti

Politika privatnostiPoštovanje privatnosti predstavlja visok prioritet u okviru brige o našim korisnicima. Želimo da vam pružimo sve informacije koje su za vas važne, kao što je ko rukovodi vašim podacima, koje podatke prikupljamo, kada, na koji način i pod kojim uslovima ih čuvamo i delimo, kao i koja su vaša prava. Ovaj dokument govori o upotrebi i zaštiti ličnih podataka dok koristite nalog na Plativoo platformi i sve tačke formirane su na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018).

Rukovalac podacima

Plativoo d.o.o. Futog
Braće Bošnjak 2a
MB: 21283142
PIB: 110004328
el.pošta: info@plativoo.rs
tel: 021/3033 837

Plativoo d.o.o. garantuje da podatke prikuplja i njima rukovodi u skladu sa svim zakonskim regulativama.

Podaci koje prikupljamo i svrha prikupljanja

Plativoo sve podatke o ličnosti prikuplja u svrhe realizacije vaših zahteva, nesmetanog korišćenja funkcionalnosti platforme, poboljšanja i unapređenja funkcionalnosti, a sve uz prethodnu saglasnost korisnika. Tu saglasnost potvrđujete prihvatanjem Politike privatnosti i Opštih uslova poslovanja.

Lični podaci koje prikupljamo, u zavisnosti od potrebe zahteva, mogu biti identifikacioni podaci (npr. ime i prezime, adresa, elektronska pošta); podaci koji se automatski beleže kao ishod aktivnosti na platformi (npr. informacije o obavljenim transakcijama); podaci neophodni za verifikaciju od strane preduzeća koje izdaje račun (npr. jedinstveni broj potrošača/domaćinstva); podaci neophodni za izvršenje transakcije od strane institucije elektronskog novca (npr. broj platne kartice). Podaci koje dajete neophodni su za obrađivanje vašeg zahteva i bez njih ne bismo mogli da vam obezbedimo konkretnu realizaciju.

Kada se podaci prikupljaju?

Lični podaci mogu se prikupljati i obrađivati prilikom registracije ili kreiranja naloga; prilikom povezivanja sa izdavaocem računa; popunjavanja formulara; dobrovoljnog učešća u anketi, testovima ili procenama; izvršenja transakcije (uz dodatnu saglasnost pri svakom vašem zahtevu) ili drugih specifičnih zahteva korisnika.

Čuvanje i deljenje podataka

Mi sprovodimo adekvatne tehničke i organizacione mere zaštite podataka od svake slučajne ili nezakonite štete, gubitka, modifikovanja, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima. Period čuvanja zavisi od osnova ili svrhe obrade i traje samo onoliko koliko je dozvoljeno i potrebno za ostvarivanje svrhe zbog koje su traženi.

Podaci se mogu deliti sa trećim licima samo kada je to neophodno za realizaciju zahteva, u minimalnoj meri i to:
a) sa konkretnim preduzećem kom ste preko naše platforme uputili zahtev za prijem računa;
b) sa drugim Plativoo korisnikom, za koga zahtevate povezivanje na relaciji „korisnik računa“ i „vlasnik računa“;

c) sa institucijom elektronskog novca, kada zahtevate izvršenje platne transakcije. Prihvatanjem ove Politike privatnosti, izjavljujete da ste obavešteni i saglasni da se podaci o ličnosti dostave instituciji elektronskog novca iPay SEE d.o.o., koja može podatke o ličnosti da obradi za svrhe izvršenja platne transakcije, a u cilju ispunjavanja zakonskih i drugih propisa, naročito onih koji uređuju poslovanje institucije elektronskog novca, koja u sebi uključuje obaveza izveštavanja državnog organa, provere klijenata sa aspekta sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanja rizicima.

Vaša prava

Imate pravo da u bilo kom trenutku, zavisno o svrsi i pravnom osnovu obrade ličnih podataka, zatražite sledeće:
• opoziv pristanka za obradu ličnih podataka;
• pristup ličnim podacima;
• ispravku i dopunu ličnih podataka;
• brisanje ličnih podataka;
• ograničenje obrade ličnih podataka;
• prigovor na obradu ličnih podataka;
• prenosivost podataka;

• ili da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd ili elektronskom poštom o čemu se možete informisati na sajtu Poverenika.

Za ostvarivanje bilo kog od navedenih prava, izuzev podnošenja pritužbe Povereniku, možete nam poslati zahtev na adresu info@plativoo.rs. Plativoo doo obavezuje se da će vas u najkraćem roku i bez nepotrebnih odlaganja obavestiti o povredi privatnosti podataka o ličnosti, osim u izuzetnim slučajevima koje Zakon predviđa članom 53.

Izmene i dopune

Plativoo d.o.o zadržava pravo na izmene ili dopune ove Politike privatnosti. Dokument se nalazi na zvaničnom sajtu kompanije i izmene ćete moći da proverite posetom ovoj stranici. Plativoo d.o.o. neće pojedinačno obaveštavati korisnike o izmenama ili dopunama ovog dokumenta.